Κρεμάστρες από ανακυκλωμένο υλικό

Κρεμάστρες από Ανακυκλωμένη Πολυστερίνη
Recycled-PS Plastic Hangers

H πλαστική συσκευασία έχει τον κυριότερο λόγο στα πλαστικά απορρίμματα. Είναι εύχρηστη και χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πολλούς τομείς. Ταυτόχρονα, προστατεύει τρόφιμα, ροφήματα και λοιπά αγαθά και τα διατηρεί αναλλοίωτα κατά τη μεταφορά τους.

Oλα τα είδη πλαστικών μπορούν και πρέπει να ανακυκλώνονται.

Στην ανακύκλωση βέβαια, είναι αναγκαίο να προηγηθεί διαχωρισμός των διαφορετικών ειδών πλαστικών. Μπορεί σε μια συσκευασία να υπάρχουν 2 ή και 3 διαφορετικά είδη πλαστικού. ΠΧ. Πλαστικό μπουκάλι – πώμα – ετικέτα. Μετά το διαχωρισμό τους, τα πλαστικά υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν για τη κατασκευή προϊόντων με παραπλήσιες ιδιότητες με τα παρθένα υλικά.

Εκτός από τις συσκευασίες τροφίμων, το κάθε νοικοκυριό χρησιμοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες κιλά από Πολυστερίνη. Αυτή η ποσότητα προέρχεται από διαφορετικά προϊόντα , κυρίως συσκευασίες γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως τυρί, γιαούρτι, βούτυρο κτλ. Αποδεικνύεται ότι σήμερα η Πολυστερίνη δεν ανακυκλώνεται σωστά και επαρκώς.

Στη παρούσα φάση είναι αδύνατον να παραχθούν καινούριες συσκευασίες αγαθών από ανακυκλωμένη Πολυστερίνη. Αν και ανακυκλώνεται εύκολα η Πολυστερίνη, δε μπορεί να μας δώσει προϊόν τόσο ποιοτικό όσο αυτό του παρθένου  υλικού , ώστε  να χρησιμοποιηθεί στη συσκευασία τροφίμων και να αποκτήσει πιστοποιήσεις περί  καταλληλότητας  επαφής με τρόφιμα. Όμως , μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλους τομείς πολύ πετυχημένα.

Όπως για παράδειγμα στις Πλαστικές Κρεμάστρες Ενδυμάτων!

Κάποιοι κωδικοί πλαστικών κρεμαστρών μας παράγονται από Aνακυκλωμένη Πολυστερίνη , η οποία προήλθε από κρεμάστρες οι οποίες απορρίφθηκαν μέσω του ποιοτικού ελέγχου.
Αυτές τεμαχίζονται, ανακυκλώνονται και το υλικό επαναχρησιμοποιείται στη δημιουργία Νέων Κρεμαστρών εφάμιλλων με τις υπόλοιπες.

Με την εσωτερική αυτή ανακύκλωση , η οποία γίνεται σε κλειστό χώρο της παραγωγής μας , έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, μηδενίζουμε τα στερεά απορρίμματα, προστατεύουμε το περιβάλλον και έχουμε ένα προϊόν με άκρως ανταγωνιστική τιμή.